4.7 /5 20 5 1
انواع لوله شیار دار
انواع لوله شیار دار با طول های گوناگون
ضخامت مورد نظر
نوع شیار مورد نیاز در داخل ، خارج و یا در دو سطح لوله
  • مشخصات
  • دانلود
4.4 /5 20 5 1
نظرات خود را اینجا بنویسید

انواع لوله شیار دار انواع لوله شیار دار Average rating: 4.48220127731664, based on 89 reviews from $0.0000 to $0.0000